Oifigeach na Gaeilge: Senan Mac Aoidh

Tuairisc an Oifigigh Ghaeilge fá choinne Chomhairle Chomaltas na Mac Léinn

  • Ceartúcháin ar ailt i nGaeilge fá choinne SIN.
  • Ag eagrú liom fá choinne bannaí agus imeachtaí siamsaíochta éagsúla a theacht isteach le linn Seachtain na Gaeilge. Bhí cruinniú agam le bainisteoir Bheár an Choláiste le socraithe a dhéanamh fá choinne na seachtaine.
  • Tá mé páirteach le Coiste Sheachtain na Gaeilge agus bhí dhá chruinniú agam go dtí seo ar mhaithe le pleanna a chur i gcrích don fhéile.
  • Mé i gcónaí ag troid in aghaidh táillí ollscoile. Bhí mé páirteach in eagrú an Fhóraim ar Tháillí Ollscoile ar na mallaibh. D'aistirigh mé bileog go Gaeilge fá choinne an fheachtais Saor-Oideachas do Chách. Rinne mé scairteanna amach ag léachtaí faoin troid in éadan táillí ollscoile.
  • D'atheagraigh mé córas na gciorcal comhrá le haghaidh an tseimeastair seo.
  • Cumarsáid leis an Acadamh ar an Cheathrú Rua, mé ag bualadh leis na mic léinn ansin ar an Aoine, an 27ú.
  • Mé ag cuidiú le mic léinn aonaracha a bhfuil fadhbanna acu.
  • Bhí cruinniú agam le hionadaí ó Bhaile na Coiribe fá choinne imeachtaí Gaelacha a eagrú thall ansin.
  • Thug mé cúnamh don chumann craic leis an Chéilí a bhí ar siúl i mBeár an Choláiste.

Samhain

Lúnasa/Meán Fómhair

SU DASHBOARD LOGIN
Hello. Add your message here.